Gezegen Avı

  • Gezegen Avı Gezegen Avı

    Gezegen Avı

    Tüm gezegenleri kendi himayen altına al ve gezegenleri ele geçir. Bunun için sarı gezegenlere saldır, nufüs tamamen düştüğünde gezegen senin olacaktır. Saldırı yapmak...

    Aksiyon Oyunları